Behandlingar

Psykodynamisk psykoterapi

Jag har mer än 30 års erfarenhet av behandlingsarbete inriktat på vuxenlivets känslomässiga svårigheter. Psykodynamisk grundsyn, arbetar också kognitivt inriktat, t.ex. vid

  • Stress/utmattning
  • Ångest/depressivitet
  • Kriser
  • Arbetsrelaterade svårigheter
  • Personlig utveckling

Ser arbetet som ett samarbete mellan mig och dig som söker psykologisk hjälp. Anpassar metoden till den sökandes svårigheter, anpassar inte människor till en viss metod.

Kognitiv terapi

Jag har mer än 30 års erfarenhet av behandlingsarbete inriktat på vuxenlivets känslomässiga svårigheter. Psykodynamisk grundsyn, arbetar också kognitivt inriktat, t.ex. vid

  • Stress/utmattning
  • Ångest/depressivitet
  • Kriser
  • Arbetsrelaterade svårigheter
  • Personlig utveckling

Ser arbetet som ett samarbete mellan mig och dig som söker psykologisk hjälp. Anpassar metoden till den sökandes svårigheter, anpassar inte människor till en viss metod.

Arbetar utifrån detta med t.ex. ångest, depressivitet, kriser, stress/utmattning, personlig utveckling, ledarskap, mm.