Om mig

Jag har mer än 30 års erfarenhet av behandlingsarbete inriktat på vuxenlivets känslomässiga svårigheter. Psykodynamisk grundsyn, arbetar också kognitivt inriktat, t.ex. vid

  • Stress/utmattning
  • Ångest/depressivitet
  • Kriser
  • Arbetsrelaterade svårigheter
  • Personlig utveckling

Ser arbetet som ett samarbete mellan mig och dig som söker psykologisk hjälp. Anpassar metoden till den sökandes svårigheter, anpassar inte människor till en viss metod.

Kontakta mig